Transkranijalna magnetna stimulacija (TMS)

Transkranijalna magnetna stimulacija (skraćeno TMS) predstavlja dijagnostičku i terapijsku metodu, primenom magnetnih pulseva visokog intenzitete, a kratkog trajanja. TMS je veoma moćno sredstvo koje je odobrila FDA (Ministarstvo za zdravlje u SAD-u) za lečenje depresije, anksioznosti, glavobolje, migrene, i drugih stanja kao što su bolesti vratnog dela kičme i mozga. Kod nas u Neomedu tretman transkranijalne magnetne stimulacije traje između 6 i 36 minuta po sesiji, u zavisnosti od vaših tegoba i preporuke medicinskog tima. TMS je neinvazivna tehnika bez bolova koja se koristi za stimulaciju i depolarizaciju neurona u mozgu i perifernog nervnog sistema pomoću indukovanih struja.


Transkranijalna magnetna stimulacija (TMS)

Ako želite da saznate više o Transkranijalna magnetna stimulacija (TMS), popunite formular ispod.
1637