Multipla skleroza

Multipla skleroza je neurodegenerativno oboljenje i autoimuna bolest mozga i kičmene moždine, tj. centralnog nervnog sistema. Kod većine ljudi se dijagnostikuje između dvadesete i pedesete godine života. Statistički podaci pokazuju da se ovo oboljenje češće razvija kod žena nego kod muškaraca. Čak dva do tri puta više žena boluje od MS-a, nego što je to slučaj kod muškaraca. Multipla skleroza uključuje imunološki posredovan proces u kome je abnormalan odgovor imunog sistema tela usmeren protiv centralnog nervnog sistema (CNS). U CNS-u, imuni sistem izaziva upalu koja oštećuje nervna vlakna i mijelin (masnu supstancu koja okružuje i izoluje nervna vlakna i specijalizovane ćelije koje stvaraju mijelin). Kada su mijelin ili nervna vlakna oštećeni, poruke u CNS-u se menjaju ili potpuno prestaju. Oštećena područja tada razvijaju ožiljno tkivo poznato pod nazivom Multipla skleroza.

 

Pošto je MS autoimuna bolest koja napada mozak i kičmenu moždinu zbog toga je jedan od najčešćih uzroka invaliditeta kod mlađih, odraslih osoba. Naučnici veruju da kombinacija ekoloških i genetskih faktora podstiče rizik od razvoja ove bolesti i njenih simptoma. Takođe, postoji sve više istraživačkih pravaca koji zastupaju mišljenje da bi ova bolest mogla da bude u vezi sa Lajmskom bolešću. U praksi se zaista dešava da pacijenti oboleli od Lajmske bolesti najčešće imaju dosta simptoma koju su karakteristični simptomi MS-a. Neki od tih simptoma su umor, problemi sa vidom, grčevi mišića, otežano kretanje, magla mozga (osećaj kada nam je sve mutno u glavi), depresija, anksioznost, govorne smetnje i komplikacije pri gutanju.

 


Multipla skleroza

Ako želite da saznate više o Multipla skleroza, popunite formular ispod.
573